95-lecie Alliance of Polish Clubs in the USA – Wspomnienie i Uznania Wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej

Niedawno odbył się uroczysty bankiet z okazji 95-lecia istnienia Alliance of Polish Clubs in the USA, czyli Związku Klubów Polskich. To niezwykłe wydarzenie stanowiło okazję do podkreślenia znaczenia tej organizacji dla Polonii oraz jej roli w budowaniu trwałych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska miała zaszczyt uczestniczyć w tym wyjątkowym jubileuszu i wygłosić wzruszające słowa skierowane do zebranych gości. Jej przemówienie ukazało, jak ważną rolę Związek Klubów Polskich odgrywał w życiu polskich emigrantów w Ameryce, aż przez pięć kolejnych pokoleń. Od samego początku istnienia organizacji, jej celem było pomaganie polskim emigrantom odnaleźć się w nowej ojczyźnie oraz utrzymywanie silnych więzi z odległą Macierzą.

Działania władz Związku oraz zaangażowanie jego członków w amerykańskich środowiskach polonijnych przyczyniły się do tego, że do dzisiaj są starannie pielęgnowane tradycje przodków. Rocznie obchodzone są ważne wydarzenia z historii Polski, a język polski pozostaje najsilniejszym spoiwem, jednoczącym całą diasporę. To właśnie Związek Klubów Polskich wspiera Polonię w utrzymywaniu swojej tożsamości i kultury, a także pielęgnuje dziedzictwo, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska nie zapomniała podziękować za wspaniałą pracę i zaangażowanie wszystkim członkom Związku Klubów Polskich. To dzięki ich oddaniu i poświęceniu polska diaspora w Stanach Zjednoczonych może cieszyć się zachowanymi korzeniami, obchodzonymi tradycjami i silnymi więziami łączącymi ją z Polską.

Jubileusz Alliance of Polish Clubs in the USA to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji nad wartością, jaką organizacja ta wnosi do życia Polonii. Jej praca i działania pozostają nieocenione, a przyszłość jest obiecująca, gdyż kontynuacja działań i zaangażowanie na rzecz naszej Ojczyzny są pewne dzięki ludziom takim jak członkowie Związku Klubów Polskich.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska wyraziła swoją wdzięczność i podziw za trud, jaki wkładają ci, którzy wspierają polską tożsamość w Stanach Zjednoczonych. To z pewnością wyjątkowe i godne uznania osiągnięcie, które warto celebrować i kontynuować w duchu wspólnoty polskiej diaspory.

« powrót
Dane kontaktowe
Biuro Poselskie
Małgorzaty Marii Gosiewskiej
ul. Żelazna 75, 00-867 Warszawa
e-mail: biurozelazna@gmail.com
tel.: +48 22 620 28 58
Biuro czynne
Od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
w godz. od 15:00 do 17:00
prosimy o kontakt pod nr tel.: 505 987 034
Copyright © 2024 Małgorzata Gosiewska  |  Polityka Prywatności