O mnie
# Moje polityczne credo

Od lat jestem w  polityce. Moja działalność rozpoczęła się w czasach studenckich pod koniec lat osiemdziesiątych. Opierając się na wartościach przekazanych w domu rodzinnym podjęłam walkę z narzuconym, komunistycznym systemem. Wrażliwość na potrzeby innych, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie w ważne społecznie sprawy, ukształtowały mnie jako polityka.

# Moją działalność polityczną wyznacza 5 głównych filarów
  1. CZŁOWIEK
  2. BEZPIECZEŃSTWO 
  3. POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ
  4. POLITYKA ZAGRANICZNA
  5. EKOLOGIA INTEGRALNA. 
# I. CZŁOWIEK

Najważniejszy jest zawsze dla mnie – CZŁOWIEK, który stanowi centrum wszystkich moich działań. W tym obszarze mieści się  zarówno wsparcie dla indywidualnych osób, jak: dzieci, kobiety, seniorzy oraz całych  grup społecznych: cudzoziemcy czy osoby wykluczone. To także pomoc i upominanie się o poszanowanie należnych praw dla uchodźców politycznych i wojennych oraz pomoc humanitarna.


Moje motto: „Działam z innymi dla dobra innych”. 


Organizuję pomoc prawną, rzeczową i materialną, upominam się o więźniów politycznych, ale też tych, którzy zostali społecznie wykluczeni. Organizowałam wypoczynek wakacyjny dla polskich dzieci poszkodowanych w różnych kataklizmach, ale też z państw ogarniętych wojną, jak: Palestyna, Gruzja, Armenia czy Ukraina. 

Co roku w Dzień Dziecka czy na św. Mikołaja organizuję atrakcje, przygotowuję paczki czy inną pomoc rzeczową dla dzieci z domów dziecka i rodzin gorzej sytuowanych. 

Swoją szczególną troską objęłam dzieci wymagające specjalistycznego leczenia: Maję, Hanię, Jakuba czy Stefankę. 

# II. BEZPIECZEŃSTWO

Drugim ważnym obszarem na którym skoncentrowałam swoją uwagę i prowadzę aktywne działania stanowi - BEZPIECZEŃSTWO- bardzo szeroko rozumiane. Od bezpieczeństwa osobistego: kobiet, dzieci przez bezpieczeństwo ekonomiczne i  energetyczne aż po bezpieczeństwo moich Rodaków i Polski. Wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie uświadomił wielu osobom, coś o czym przypominałam od dawna, że „wolność nie jest nam dana raz na zawsze” i istnieje realne zagrożenie ze strony Rosji. Dlatego w ramach pracy parlamentarnej popieram wszystkie działania rządu w zakresie polityki bezpieczeństwa. 

Jako poseł powołałam i zorganizowałam Parlamentarny Zespół ds. Działań w zakresie Proobronności i Bezpieczeństwa, którego celem jest promowanie, ale też doskonalenia konkretnych umiejętności obronnych parlamentarzystów.

Staram się propagować działania proobronne wśród młodszego pokolenia, współpracuję z klasami mundurowymi i uczelniami wojskowymi. Jestem zwolennikiem racjonalizacji dostępu do broni i wspieram środowiska, które  o to apelują. 

Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest polityka energetyczna państwa. Prawo i Sprawiedliwość rozumie konieczność budowania niezależności energetycznej, opartej na dywersyfikacji źródeł naturalnych i odcięcia się od pozyskiwania surowców naturalnych z Rosji. Tylko w ten sposób Polska może zabezpieczyć się przeciwko ewentualnym kryzysom energetycznym i działać w stabilnych i przewidywalnych warunkach.

Nasze bezpieczeństwo zależy jednak w znacznym stopniu od postaw, które reprezentujemy jako Obywatele, a także od znajomości przeszłych wydarzeń. Dlatego bliska jest mi polityka historyczna i jej przywracanie do pamięci społecznej.

Od wielu lat ściśle współpracuję ze środowiskami patriotycznymi i powstańczymi, które w różny sposób wspieram. Szczególnie bliscy są mi przedstawiciele skupieni wokół żołnierzy AK z Batalionu „Chrobry I”, którzy walczyli na Woli, m.in. zdobyli niemiecki posterunek NORDWACHE oraz lubelscy Zaporczycy pielęgnujący pamięć i rodowód mjr. CC Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. To cudowne środowisko daje niesamowita energię do dalszych działań i pokazuje, jak ważne są w życiu zasady i właściwe postawy. Ich ideały „Bóg, Honor i Ojczyzna” są również moimi. Szczególną estymą darzę Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL  i Willa Jasny Dom we Włochach, które stanowiły miejsca kaźni naszych Bohaterów.

W ramach angażowania się w upamiętnianie osób i miejsc historycznie ważnych wraz z warszawskim środowiskiem patriotycznym walczę o postawienia Pomnika Gen. J. Hallera w Stolicy. 

# III. POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ

Kolejny niezwykle ważny obszar to POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ – to szczególna grupa na której skupiam swoja polityczną uwagę i utrzymuję regularne kontakty. Bardzo bliskie relacje utrzymuję też z Polakami, którzy w wyniku powojennych politycznych  decyzji zachodnich mocarstw, stali się obywatelami innych państw: Litwa, Białoruś czy Ukraina.

Pamiętam o Polakach i ich potomkach wywiezionych w wyniku represji do Kazachstanu czy na Syberię. Ciepłe relacje łączą mnie z potomkami emigrantów do Brazylii.  Bardzo cenię aktywność tzw. młodszej emigracji do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Londynu.

# IV. POLITYKA ZAGRANICZNA

Po czwarte - POLITYKA ZAGRANICZNA. Moją domeną jest polityka wschodnia, która wydaje się  być kluczowa dla Polski. Priorytetem są dla mnie bardzo dobre relacje z Litwą, Ukrainą, Łotwą, ale także Estonią, Gruzją czy Rumunią. 

Od lat wspieram naród gruziński w ich dążeniach wolnościowych i demokratycznych oraz ich chęci wstąpienia do UE i NATO. Dużo pracy poświęcam na budowaniu dobrych relacji polsko-ukraińskich. Niosąc pomoc walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainie, domagam się jednocześnie  „stanięcia w prawdzie” i wyjaśnienia potwornej „Rzezi Wołyńskiej”. Podczas wielu oficjalnych spotkań z przedstawicielami Ukrainy podkreślam konieczność odblokowania i przeprowadzenia ekshumacji polskich ofiar oraz konieczność rozliczenia się z tragiczną przeszłością. Biorę udział w uroczystościach wołyńskich, sama też inicjuję i organizuję tzw. Pielgrzymki Wołyńskie. Moja sukcesywna praca w tym trudnym obszarze przynosi pozytywne rezultaty w postaci zaangażowania przedstawicieli władz ukraińskich.

W swoich działaniach upominam się o niewinnie aresztowanych za przekonania i poglądy polityczne. Walczę w obronie Tatarów Krymskich prześladowanych przez Rosję i naród białoruski przez reżim Łukaszenki. Wspieram uchodźców politycznych z Białorusi. Podejmuję liczne starania na obszarze międzynarodowym o uwolnienie więźniów politycznych aresztowanych przez reżim Łukaszenki,  w tym polskich działaczy, jak Andrzej Poczobut. 

Działam na rzecz obrony praw człowieka i organizuję pomoc humanitarną dla prześladowanych narodów.

# V. EKOLOGIA INTEGRALNA

Piaty filar to EKOLOGIA INTEGRALNA - troska o ludzi wiąże się z szacunkiem dla środowiska naturalnego. To także codzienna dbałość o otoczenie, jak również działania na rzecz modernizacji infrastruktury. W ostatnich dwóch latach dzięki również moim zabiegom Warszawa uzyskała szereg środków na zmiany o charakterze cywilizacyjnym, które będą miały znaczny wpływ na ochronę środowiska: termomodernizacja szkół, budynków mieszkalnych, zakup autobusów elektrycznych, zmiany technologiczne w wodociągach miejskich, kanalizacji i oczyszczalni, a także rozwijanie alternatywnych źródeł energii. 

Razem z naturą stanowimy jeden wspólny, zależny od siebie organizm.  Dlatego ważna jest codzienna dbałość o zachowanie jej odpowiedniego stanu. Chętnie biorę udział w akcjach organizowanych m.in. przez młodzież w sprzątaniu świata. Zachęcam i zapraszam też innych do tych akcji. Jako pasjonatka bushcraftu każdy wolny czas spędzam na łonie natury, głównie w lesie. Wiem jakie to ważne dla zdrowia fizycznego i dla złapania odpowiedniej równowagi praca-życie. Zawsze z dużą chęcią biorę udział w sadzeniu lasów. Stale też współpracuję z Lasami Państwowymi, które inicjują ważne społecznie akcje.

# Jestem posłem

W swoich politycznych działaniach staram się podążać w kierunku wytyczonym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego poznałam w czasach studenckich i z którym bezpośrednio rozpoczęłam współpracę. Był i jest dla mnie ogromnym autorytetem, ponieważ jego przewidywania, oparte na rzetelnej analizie politologicznej i świetnej znajomości historii, sprawdziły się. Również dlatego, że zawsze kierował się dobrem Polski i Polaków! 

Wyznaję zasadę: dobry polityk musi być prawy, skuteczny i konsekwentny w dążeniu do celu. 

Taki był Prezydent Lech Kaczyński i taki jest jego brat Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości. Te cechy są dla mnie szczególnie ważne. One również wyznaczają mój sposób działania.  Swoją misję polityczną oparłam na słowach Prezydenta L. Kaczyńskiego:

 „Czas więc na budowę solidarności społecznej. Czas, by formułować i realizować cele wspólne. Budować nowoczesną republikę – a więc współczesną Rzeczpospolitą – państwo będące wspólnym dobrem i dla elit, i dla społeczeństwa. Dla ogółu Polaków”.

Moje działania wyznacza zasada solidaryzmu. Chcę silnej Polski w Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że mamy możliwość umocnienia naszej podmiotowości i bycia liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej przy zachowaniu dobrych relacji z innymi państwami UE i USA. Jestem za silną pozycją w NATO i budowaniu szerokiego sojuszu w zakresie bezpieczeństwa. 

Staram się ten testament polityczny mojego Prezydenta wypełniać, pracując w parlamencie jako poseł z Warszawy na rzecz wszystkich Polaków!

# Moja pasja

Bardzo lubię spędzać aktywnie czas na łonie przyrody i wiem, jak ważne jest to dla innych. Od lat uprawiam Bushcraft (bardziej przyjazna forma surviwalu) i jako „Ambasador Bushcraftu” staram się go propagować jako doskonałą formę spędzania wolnego czasu dla wszystkich: starszych, młodszych, osób indywidualnych czy też całych rodzin. Jest to również dobra metoda na pogłębianie relacji międzyludzkich czy rodzinnych. Wspólne spędzanie czasu na łonie natury integruje i scala rodziny, tworzy więzi międzypokoleniowe i daje doskonałe umiejętności. To poznawanie przyrody i „obłaskawianie” jej na swoje potrzeby z poszanowaniem jej wymogów.

Dane kontaktowe
Biuro Poselskie
Małgorzaty Marii Gosiewskiej
ul. Żelazna 75, 00-867 Warszawa
e-mail: biurozelazna@gmail.com
tel.: +48 22 620 28 58
Biuro czynne
Od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
w godz. od 15:00 do 17:00
prosimy o kontakt pod nr tel.: 505 987 034
Copyright © 2024 Małgorzata Gosiewska  |  Polityka Prywatności