Polityka prywatności
# Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, co następuje. 


Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest  Biuro Poselskie Małgorzaty Gosiewskiej ul. Żelazna 75, 00-871 Warszawa, NIP: 526-227-31-44, REGON:145865070, adres e-mail: biurozelazna@gmail.com


Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażających się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, a także na podstawie udzielanej przez Pana / Panią zgody, jeśli taka zgoda jest przez Pana / Panią udzielona, w wyznaczonym przez Pana / Panią zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)


Pana / Pani dane osobowe są Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji, a po tym czasie mogą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora - zależnie który termin będzie dłuższy. 
 2. Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią. 
 5. Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.


Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Biuro Poselskie Małgorzaty Gosiewskiej ul. Żelazna 75, 00-871 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biurozelazna@gmail.com
# Polityka cookies
Niniejsza „polityka cookies” dotyczy serwisu internetowego https://malgorzatagosiewska.pl/

 1. Administratorem cookies jest Biuro Poselskie Małgorzaty Gosiewskiej ul. Żelazna 75, 00-871 Warszawa, NIP: 526-227-31-44, REGON:145865070, które świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  1. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
  3. Serwis internetowy https://malgorzatagosiewska.pl/ może umieścić plik cookie w przeglądarce tylko wtedy, kiedy przeglądarka to umożliwia.
  4. Przeglądarka zezwala serwisowi internetowemu na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez ten serwis.
  5. Serwis https://malgorzatagosiewska.pl/ wykorzystuje dwa rodzaje cookies:
   • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu internetowego wyłączenia (zamknięcia) przeglądarki internetowej,
   • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. Administrator plików cookies w serwisie https://malgorzatagosiewska.pl/ wykorzystuje je w celu:
  1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Analiz i badań oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics),
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. realizacji sond.

 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu.
  1. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
  3. Zmiany ustawień, o których mowa w pkt. b., Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
  4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.
  6. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie

 6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji instruuje, jak można ustawić poziom ochrony przed cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
  1. Google Chrome
   Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
   • Usuwanie plików cookie
   • Domyślne blokowanie plików cookie
   • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
   • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
   • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
  2. Internet Explorer
   Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
  3. Mozilla Firefox
   Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień Użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
  4. Opera
   Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
   O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
  5. Safari
   W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.
Dane kontaktowe
Biuro Poselskie
Małgorzaty Marii Gosiewskiej
ul. Żelazna 75, 00-867 Warszawa
e-mail: biurozelazna@gmail.com
tel.: +48 22 620 28 58
Biuro czynne
Od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
w godz. od 15:00 do 17:00
prosimy o kontakt pod nr tel.: 505 987 034
Copyright © 2024 Małgorzata Gosiewska  |  Polityka Prywatności