Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska Honoruje Zasłużonych Działaczy Polonijnych podczas Jubileuszowego Bankietu Alliance of Polish Clubs in the USA

Ostatnio odbył się wyjątkowy jubileuszowy bankiet organizowany przez Alliance of Polish Clubs in the USA, znany również jako Związek Klubów Polskich. To wyjątkowe wydarzenie było okazją nie tylko do świętowania 95 lat istnienia tej znaczącej organizacji, ale również do uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy polonijnych medalem "100-lecia Odzyskania Niepodległości".

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska miała niezwykły zaszczyt uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu i osobiście wręczyć medale zasłużonym osobom. Jednym z uhonorowanych była sama Organizacja, reprezentowana przez panią Łucję Mirowską-Kopeć, obecną prezes. Medal "100-lecia Odzyskania Niepodległości" to wyjątkowe wyróżnienie, które zostało przyznane za wybitny wkład w promocję i pielęgnowanie polskiej tożsamości oraz dziedzictwa.

W swoim przemówieniu Wicemarszałek Gosiewska podkreśliła istotną rolę, jaką odgrywają organizacje polonijne, takie jak Związek Klubów Polskich, w życiu społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła, że pojęcia takie jak organizacja, państwo czy klub są abstrakcyjne, ale to ludzie nadają im sens i wartość. To właśnie zaangażowani, przedsiębiorczy ludzie, oddani swojej misji na rzecz społeczności, tworzą fundamenty takich organizacji.

Warto zaznaczyć, że obecna prezes pani Łucja Mirowska-Kopeć jest pierwszą kobietą, która kieruje Związkiem Klubów Polskich w jego 95-letniej historii. Przez wiele lat organizację doskonale prowadził pan Jan Kopeć. Obydwoje zostali gorąco podziękowani przez Wicemarszałek Gosiewską za ich sprawne kierowanie organizacją, ogromne zaangażowanie w pracę i niezliczone inicjatywy.

Wicemarszałek wyraziła także ogromną wdzięczność dla wszystkich członków klubów zrzeszonych w Związku Klubów Polskich za ich aktywność na rzecz lokalnych społeczności, za pamięć o cyklicznych wydarzeniach kulturalnych i rocznicowych oraz za ich udział w ich obchodach. Ponadto, doceniła ich starania w utrzymaniu miejsc pamięci, które przypominają o historii Polski i o trudnych chwilach, które kształtowały naród.

Na zakończenie, Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska życzyła wszystkim członkom klubów kolejnych tak pięknych rocznic i sukcesów w kontynuowaniu ich ważnej misji. To wyjątkowi ludzie i organizacje takie jak Związek Klubów Polskich, które sprawiają, że polska tożsamość kwitnie i jest pielęgnowana na całym świecie. Życzymy im wszystkiego najlepszego i dalszego sukcesu w ich działaniach na rzecz Polonii oraz Polski.

« powrót
Dane kontaktowe
Biuro Poselskie
Małgorzaty Marii Gosiewskiej
ul. Żelazna 75, 00-867 Warszawa
e-mail: biurozelazna@gmail.com
tel.: +48 22 620 28 58
Biuro czynne
Od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
w godz. od 15:00 do 17:00
prosimy o kontakt pod nr tel.: 505 987 034
Copyright © 2024 Małgorzata Gosiewska  |  Polityka Prywatności